19 kwietnia 2017

Szkolenia

Organizujemy szkolenia zamknięte, dostarczające specjalistycznej wiedzy.
Przykładowe zagadnienia szkoleń:
•    Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie RODO
•    Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w JST, w związku z wejściem w życie RODO
•    KPA – zmiany 2017
•    KPA – zmiany 2017 – omówienie trybów nadzwyczajnych
•    Prowadzenie postępowania administracyjnego w kontekście zmian przepisów KPA 2017
•    Prowadzenie postępowań odwoławczych w praktyce w kontekście zmian przepisów KPA w 2017
•    Sporządzanie umów cywilnoprawnych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
•    Sankcje pracodawcy samorządowego wobec pracowników – rodzaje i zasady stosowania
•    Postępowanie podatkowe
•    Dostęp do informacji publicznej
•    Ochrona danych osobowych
•    Ochrona danych osobowych w administracji i przedsiębiorstwach
•    Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej
•    Przetwarzanie danych osobowych
•    Postępowanie administracyjne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
•    Obowiązki i uprawnienia radnego
•    Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
•    Dostęp do informacji publicznej w praktyce organów administracji publicznej i samorządowej
•    Dostęp do informacji publicznej w praktyce – aspekty prawne
•    Ustawa prawo zamówień publicznych

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dotyczące wybranej tematyki, oferując usługi samego wykładowcy lub także organizując szkolenie kompleksowo.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 502 416 899 oraz pisząc na adres e-mail: kontakt@warmiainkaso.pl.