28 lipca 2016

Szkody Komunikacyjne

Warmia Inkaso Group sp. z o.o. reprezentuje osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych:

  • jako pasażer,
  • kierowca,
  • pieszy,
  • rowerzysta,
  • innego rodzaju uczestnik ruchu drogowego,

w wyniku czego doznały szkody na mieniu (utraciły lub zniszczyły) lub doznały uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, utraty możliwości świadczenia pracy. Często tego typu sytuacje wiążą się z dodatkowym utrudnieniem w postaci niemożności uzyskania odszkodowania lub z szeregiem procedur, jakie wiodą do jego wypłaty. Treści zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia napisane są skomplikowanym prawniczo-ubezpieczeniowym językiem, co skrzętnie wykorzystywane jest przez firmy ubezpieczeniowe.

W chwili otrzymania od Państwa dokumentów wymienionych poniżej, niezwłocznie rozpoczniemy procedurę uzyskania należnego odszkodowania:

– prywatny kosztorys uszkodzonego pojazdu, ewentualnie zlecenie opracowania prywatnej opinii.
– fotografie uszkodzonego pojazdu.
– dokumentacja postępowania likwidacyjnego przeprowadzonego przez ubezpieczyciela.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół prawników, który stanowi gwarancję uzyskania satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.